Áskoranir í netverslun

Nú í faraldrinum þegar innkaupakeðjan er orðin fjölbreyttari með fleiri kaup leiðum (omnichannels) verðu allt mikið flóknara, eftirspurnin eftir vörunum stýrist ekki eingöngu eftir framboði heldur líka eftirspurninni á vefnum. Kerfið hefur áhrif á afkastagetu vöruhúsa, mannafla, framleiðslu á vörum og dreifingu til viðskiptavina, það er virðiskeðjuna alla ásamt samspili þessara þátta og nú dugar ekki hin hefðbundna línulaga hugsun, Þessu er öllu stýrt eftir rafrænum leiðum. Þetta krefst oft mikilla fjárfestinga og kröfur viðskiptavina aukast veruleika án þess að þeir séu tilbúnir að greiða meira fyrir vöruna.

Þetta er gott dæmi um verkefni sem væri hægt að skoða með kerfisnálgun, og þá sérstaklega með það í huga að komast í raun um hvort verið sé að leysa skammtímavanda, með ef til vill, alltof miklum tilkostnaði.

Framleiða – vara – flutningur – dreifing söluaðila.

(Production – product – transport and distribution)

Þetta er mjög vel útskýrt í þessari grein frá Wall Street Journal, USA.

https://partners.wsj.com/blue-yonder/the-new-supply-chain/supply-chain-technology-is-having-its-industry-4-0-moment/

Jafnrétti Feminism

“Harmonize the public sphere of politics, carrier, and business, with private sphere of family, health and home”

The Integral Life Ken Wilber and Corvey deVos integrallife.com

Við getum notað “Holon” eða Heild, heild innan heildar, til að gera okkur grein fyrir stöðu ákveðinna mála svo sem jafnréttismála. Aukin áhersla innan fyrirtækja vekja spurningar um það hvort hún nái til allra þátta, og hvort þær áherslur sem stjórnvöld hafa séu í rauninni að virka eða eru þau áhrif einungis á yfirborðinu?

Las nýverið athyglisvert viðtal við stjórnanda í “fjölbreytni, jafnrétti og þátttöku” Diversity, Equality and Inclusion” hjá Mercer, Angela Berg,
Global Finance 02 2021

“Really bold new actions are needed, and that takes leaders acknowledging that to actually progress and have change around DEI in the future requires new behaviors and mindsets”.

Angela Berg, leggur áherslu á mikilvægi þess að skilja hvar við stöndum, það er að segja að afla upplýsinga frá mörgum sjónarhornum. Það er mikilvægt að horfa ekki einungis á tölfræði við ráðningar, heldur að horfa líka til stöðuhækkana og hvort haldið sé í konur á við karla. Til að ná árangri getur þurft nýtt hugarfar og þörf á að fara nýjar leiðir
.

Nýjar leiðir í samstarfi eru til dæmis með aukinni áherslu á fjarvinnu og samstarf á netinu. En það er mikil þróun í ýmsum hugbúnaði sem kemur í staðinn fyrir mikla fundarsetu, til dæmis hjá Microsoft með því að tengja Teams video fund við Project management sem gerir samstarfið meira lifandi. Af þvi að við vinnum bæði með huganum og hjartanu.

Hvernig lítur heimurinn á málin, er jafnrétti hér í raun?

Ísland hefur skorað hátt á alþjóðavísu en.

Þó nokkur árangur hefur orðið af stefnu stjórnvalda og er það ekki síst því að þakka að horft hefur verið til beggja kynja, jafnrétti er ekki einunigs fyrir konur heldur líka fyrir karla. Þeir fá tækifæri til að sinna barna uppeldi, taka aukinn þátt í heimilisstörfum og innkaupum, kenna börnunum, vera með þeim í íþróttum og sitthvað fleira. Tekið er jafnt tillit til karla og kvenna vegna þarfa barnanna, til dæmis þegar þau verða veik eða skólum er lokað.

Hvað þarf að breytast til að jafnrétti verði að veruleika, innan fyrirtækja?

Hugarfarið (Mental models) þarf að breytast, ennþá er fyrirtækjamenningin “dominant culture”, karlremban sem vill vera ráðandi og allir beygja sig fyrir, er ennþá oft ríkjandi, sérstaklega á stærri vinnustöðum. Það hefur sýnt sig að konur hafa meiri samstarfsvilja og eru sáttfúsari, en karlmenn oft ákveðnari í stefnumörkun og betri í að miðla stefnunni til samstarfsmanna.

Mestum árangri náum við með því að þetta allt vinni saman, einsog hefur sýnt sig nú í faraldrinum; vinnustaðurinn, kven og karl stjórnendur, heimilið og samfélagið. Alþjóðlegt samstarf hjálpar til líka og við miðlum til annarra þjóða, sérstaklega þar sem konur eru undirokaðar, einsog hefur verið gert í hinum vestræna heimi.

Til að ná árangri þarf að skoða hlutina heildstætt með heild “holon”.

Innstri hringurinn er fjölskyldan, hefur konan stuðning þar? Er tekin ábyrgð á uppeldi barnanna af fleirum og innkaupum og þess háttar. Er þeim sinnt þegar þau eru veik af báðum foreldrum eða stórfjölskyldu?

Næst kemur vinnustöðin er fólk samtaka þar um að mæta þörfum kvenna og virkja hæfileika þeirra? Út frá mörgum sjónarmiðum sjá hér að ofan. Í þessu sambandi er vert að minnast á að Orkuveitan hefur náð árangri á þessu sviði og lét hanna líkan til að meta árangur jafnréttisstefnunnar. Sjá viðtal við forstjórann á vef Stjórnvísis um framtíðina.

Þar á eftir kemur samfélagið, er það með lagaramma og stefnu sem allir virða? Nú hefur komið ítrekað í ljós að stórnmálamenn virða ekki jafnréttislög við ráðningar og er alvarleg brotalöm þar, sem veikir mjög stuðning stjórnvalda.

Hvernig tengist þetta allt saman, hvaða áhrif hefur jafnréttið út í samfélaginu, á stjórnun fyrirtækja, barnauppeldi og heimilisfrið?

Hvað þarf að breytast?

Shutterstock.com

Is it only money?

Quote from BBC about a financial company

“While the job came with benefits – gym access, catered lunches, happy hours – “it was never like, ‘oh, we have to actually care for people in their lives’”, she says. But two or three years ago, Eliza noticed things beginning to change. “The company started hosting workshops and classes on how to take care of yourself, improve your sleep hygiene, that kind of thing. They were creating a forum to talk about mental health.””

BBC.com worklife

Goal setting with the strategic intelligence widget

This strategic compass can help you with Goal setting for the coming year. It is from the World Economic forum website. It is important to consider the consequences of Covid-19, and start as soon as possible to rebuild and it is important to align with others, the society, for more powerful ability.

https://intelligence.weforum.org/

This model can help you to consider which actions will have the most impact for you and your company, and the world. It is a global view. Please take a look at Africa, it is interesting to look at the activities to help it to work out of the crisis.

The four aspects of human living

Við þurfum að hlúa að öllum þáttum mannlegrar tilveru í skólakefinu og víðar.

Það þarf að hlúa að öllum þáttum manneskjunnar, þeirri tilfinningalegu, líkamlegu, huglægu og andlegu.  

Fjórir þættir sem mynda jafnvægi og stöðugleika í tilverunni. 

Það er mest hlúð að þeirri líkamlegu einsog samfélagið er í dag en tilfinningaþátturinn, huglægi þátturinn og andlegi þátturinn er oftast vanræktur í skólakerfinu. Huglægi þátturinn er í sókn en það er mikil þörf á að betri fókus og vakandi vitund “Mindfulness” í öllu því áreiti sem fylgir nútímatækni.

Það er meira að segja farið að kenna hugleiðslu í skólum en það er ekki von um árangur nema hlúð sé að jafnvæginu, öllum þáttum mannlegrar tilveru og ekki síst þeirri tilfinningalegu. Tilfinningalegt jafnvægi skiptir sköpum og það þarf að hlúa mikið betur að því í skólum.

The Four Body System

The physical body and the energy field around it

The emotional body, the feelings

The mind body, the thought

The spiritual body, the intuition

This is a call for better business reports and planning

The Business reports need to represent a macro view and be more future-based, be more balanced. It is important they mirror the vision for the investors to make the right decisions, a broader view. And that they are also useful for the government, the society, to give the bigger picture. Also that the people working for companies use both parts of their brain, the macro and micro sides.

We have a vision and a vision board and sometimes a scorecard that is balanced between recourses and outcomes but very seldom we consider the society we live in a broader view. The planning process consists of putting the activities into boxes, it is closed. Very often this view is not dynamic enough.

We use the macro view when looking to the future but the micro view when we make the analysis and reports. When we use the macro the wholeness of who we are, then we use both parts of the brain, we use creative solutions as well as the analytics and that is very important for the human being, both when planning and also when reading the reports. We need to train people to use both their macro and micro minds, especially the managers.

The processes are important for the outcome, but to focus on them at long-term planning is short-sighted when we are working at the macro view, but of course, it is done at a micro-level, deployed to the people who work with them. Sometimes technology changes the processes, but that usually happens suddenly a disruptive change. But technology change can be planned at the macro level also the process management should not.

In the process, management variation is the key and the people who work with them know better. It is important to keep the processes as simple as possible and that can only be done from the inside. Today, the employees need to be faster and to find ways to make it happen. It is important that they also bring their whole brain to work and have clear goals and guidance. Training and support are also important, training both the macro and micro minds.

There must be a space for the human being to grow and learn and not too much machine learning. In today environment it is important, to build capabilities and to be able to explore opportunities with or without maps. For both the company and for the individual to engage in a greater venture. Unleash people talent and to be closer to the customers.

Companies must be better in contributing to the whole and have a wider circle, business reports should give the bigger picture not just detailed financial measure for the past, be more future-orientated for Investors and the government who need to know what is going on and have the broader view of the market.

In consulting businesses often things are put into boxes, to make it easy to implement, but sometimes it fails because the reality is more complex and there is a need for more dynamic approach, there is also a lack of capability because people who implement these boxes are not used to think outside the box, does not have the flexibility, the broader view, to use the macro mind and micro mind. We need more thinking outside of the box, there is an international movement now a call for this and it is important that everybody be on board. “#The no more boxes movement”

We must use creative solutions to tackle problems and for strategic purposes. There are many ways to do that and here is just one possibility. The Design thinking method to tackle challenges as an example.

A broader view of planning and business reports

We recommend using a much broader view for strategic purpose and start with a vision board, it may be chaotic but is much better than too many boxes. Make statements and translate them to a storyboard and use storytelling to follow up. In marketing, there are used much more creative processes. Use creative methods to tackle challenges as they come along the way. It is possible for instance to use colours where appropriate instead of using numbers it is also sometimes better to use icons.

The companies play a big part in our society and therefore they have also much responsibility and need to do more and not just play with the numbers. Sometimes also on the international playground and affect social development.

In Iceland, there has been much change to alter the macro view. With a company union for Social Responsibility, now also global responsibility, they gather sustainability reports from companies and share knowledge. 

A new director who is a specialist in the development and has worked at the UN.  https://samfelagsabyrgd.is/en/about/

The Goal settings for the sustainability goals are on a national level, the ministers have set the Goals for Iceland and the cities are working with the sustainable goals also and call the companies to cooperate. And even more now for global responsibility after a few scandals on an international level.

The UN Sustainability Goals, https://www.heimsmarkmidin.is/forsida/en/ in Iceland

There has also been much focus on quality and environmental standards at production and in stores in Iceland often with a focus on the Nordic Swan, an environmental label. There are also many awards for environmentally friendly companies and for individuals. The shops themselves collect fund together and give to environmental projects.

The banks have been very responsible after the financial crisis, they make transparent reports regarding social responsibility and more. Other companies have followed their suit and the banks are now calling for funding from the public for environmental startups. Fortunately, they have been able to learn and now there are women who manage to of the three biggest banks here in Iceland, and they have a much broader view. The government took these to banks over but the third has foreign ownership investors, but they are doing similar things.

We are proud of our sustainable energy, electricity is produced with waterfalls power, but we have many here in Iceland and much water. Sometimes it is also produced with hot springs water. It is important to have pride both in companies and the nation.

Conclusion

The Business reports and mapping must represent a much broader view, and the strategy and follow up must also be more creative and future-oriented. Macro view instead of micro view in both goal setting and follow up. Accordingly, the managers must think outside the box and use creative methods to tackle problems in today challenging environment and use both their macro and micro brains. For instance, use Design thinking to tackle challenges and other creative methods, often used in marketing and development.

Process management is a micro view and should be done on an implementation stage, manager deploys goals and objectives to the people working with the processes and they find the better way according to their training and mindset, employees and lower-level managers should be encouraged to use creative mindset along with the analytical.

Social responsibility is becoming a global responsibility in Iceland with a focus on the UN Sustainability goals in cooperation with the state, and the cities and of course international companies.

%d bloggers like this: