Hugarkort Mindmap

Hugarkort eru vinsæl í dag og þau hafa nýst vel í fjarvinnunni, góð til að fá yfirsýn og forgangsraða, auðvelt að stilla upp verkefnalista eða gera verkefnaáætlun út frá þeim. Þau virka líka einsog mannsheilinn sem er alltaf að tengja saman, en hann vinnur bæði með tilfinningar og hluti en það ættum við kannski að gera líka með hugarkortunum. Við getum notað liti eða broskalla eftir því hversu jákvætt það er eða eitthvað álíka, S-M-L eftir erfiði, T1-T2-T3 eftir því hversu langan tíma það tekur. Munum að orkan í því sem við erum að gera skiptir líka miklu máli.

Mind Maps are popular today and they have been useful in the crisis, good for getting an overview and prioritizing, easy to set up a to-do list or making a project plan based on them. They also work like the human brain that is always interconnected, but it works with both emotions and objects, but maybe we should do that with the mind maps. We can use colors or smiley depending on how positive it is or something similar, S-M-L depending on how hard it is, T1-T2-T3 depending on how long it takes.

Remember, the energy in what we do is also important.

Photo by fauxels on Pexels.com

Published by Guðbjörg

"Fly your dreams"

One thought on “Hugarkort Mindmap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: