Fundastjórnun

Mikið er fundað nú til dags og fundirnir ekki alltaf markvissir en það eru einföld ráð við því, það er að hafa dagskrá eða forgangsröðun á hreinu, hafa skýra mælikvarða á árangur þess sem verið er að fjalla um til að fylgja því eftir og ná hópinum saman þannig að allir séu að tala um það sama, á sömu blaðsíðu. Ágætt að slá á létta strengi í byrjun.

Vann um tíma í danskri þjónustumiðstöð fyrir eldra fólk og þar var fundur snemma á hverjum morgni, það var byrjað á því að allir tjáðu sig um markmiðin þeirra og láta vita um það sem  var að gerast, hugmyndir og áskoranir. En þar sem ég hafði ekki tekið þátt í stefnumótunarvinnunni og vissi ekkert um markmiðin var ég hálf utanveltu. En þetta segir manni að það er mikilvægt að upplýsa alla um markmiðin og það getur verið gott að byrja á því.

Það er hægt að fræðast mikið um fundarstjórnun og teymisvinnu, en það er eitt atriði sem var eftirtektarvert og það er að mikilvægt sé að jafnvægi sé milli aðila, það sé ekki einhver einn sem taki fundinn yfir og hinir segi ekkert, nema það sé auðvitað tilgangurinn, að miðla upplýsingum. Það er einhver ástæða fyrir því að fólkið hefur verið kallað til og þess vegna mikilvægt að það tjái sig myndi maður ætla.

Erum með námskeið í fundarstjórnun og vinnu og teymisvinnu 🙂

Many meetings these days, and the meeting does not always hit mark but there are simple tips to it, it is to have an agenda or priorities clear, a clear measure of the success of which is being considered in order to follow up and reach the group together so that everyone is talking about the same, on the same page. Good to use humorous to start.

Worked for a time in the Danish service for older people and there was a meeting early every morning, it was a start where everyone spoke about their objectives and let them know about what was happening, ideas and challenges. But since I had not been involved in policy work and knew nothing about the goals I was half an outsider. But this tells you that it is important that all know about the objectives it can be good to start with.

It is possible to learn a lot about meeting management and teamwork, but there is one item that was remarkable and it’s important to balance between the parties, there is no one who would call over the others say no, unless of course the point , to disseminate information. There is some reason why people have been called for, and therefore important to express themselves, one would expect.

We have a course in meeting management and labor and teamwork 🙂

Published by Guðbjörg

"Fly your dreams"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: